JGI Computers

Ruilen & Retourneren

De wet is duidelijk: koop = koop. Aangezien JGI Computers ook wel begrijpt dat u soms spijt kunt hebben van uw gedane aankoop, kunnen sommige producten omgeruild of geretourneerd worden tegen terugbetaling van de koopprijs, als u tenminste aan de volgende voorwaarden voldoet:

Sommige producten kunnen niet omgeruild worden:

Producten die, nadat ze door JGI Computers verkocht en geleverd zijn, een wijziging hebben ondergaan kunnen niet omgeruild worden.

Indien JGI Computers uit coulance, dus geheel vrijblijvend, besluit om een product retour te nemen waarbij de verpakking beschadigd is en/of er is sprake van incompleet verpakkingsmateriaal, dan zal er een bedrag van 10% van de verkoopprijs met een minimum van € 24,- in rekening worden gebracht voor het compleet maken van de verpakking van het product.

Betaling binnen 15 dagen na factuurdatum, onder vermelding van Factuurnummer.
Nalatigheidintrest: 1 % per maand plus 10 % forfaitaire schadevergoeding zonder ingebrekestelling met een minimum van 25 euro (art.1244 B.W.)

Alleen de rechtbanken van ons arrondissement zijn bevoegd. Antwoordtijd voor klachten: 8 dagen M.A.WAlle Facturen die op de vervaldatum niet betaald zijn, kunnen bij ingebrekestelling verhoogd worden met een schadebeding van 10% op het factuur bedrag van JGI-Computers. Bovendien is vanaf deze datum een verwijlinterest van 12% op jaarbasis verschuldigd.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Tongeren bevoegd.
JGI Computers: Maastrichterstraat 339, 3740 Bilzen | T: +32(0)89/25.74.49 | B.T.W.: BE 0876433008